De bijen van imkerij "De Biesbosch" Molenstraat 34, 4921KK, Made (Drimmelen)
De zogenaamde Carnicabij (Apis mellifera carnica) is een zachtaardige bij
De bijen van imkerij "de Biesbosch"
Bijen algemeen
Als wij het over bijen hebben bedoelen wij eigenlijk: "Honingbijen (Apis mellifera)". Honingbijen behoren tot de best bestudeerde insectensoort ter wereld. Toch weten wij nog steeds niet alles over deze nuttige diertjes. Wel staat vast, dat de bijen een onmisbare schakel vormen in de natuur.
Over bijen worden veel zinnige, maar helaas ook onzinnige dingen geschreven. Ook worden bijen vaak menselijk eigenschappen toegedicht. Helemaal vreemd is dat eigenlijk niet, want bijen zijn net als mensen gebonden aan sociale structuren en leven net als wij in een volk (kolonie). 
De bijen behoren weliswaar tot de oudste, door de mens gehouden dieren, maar het is de mens nooit gelukt om deze dieren te domesticeren (tam te maken). Honingbijen zijn en blijven in feite dus wilde dieren.
Binnen Europa staat de bij op nummer: 3, na het rund en het varken, op de lijst van belangrijkste landbouwhuisdier. Op wereldschaal staat de bij na het rund op nummer: 2 van belangrijkste landbouwhuisdier. Helaas zijn (nog) teveel mensen, zelfs uit de agrarische sector, hiervan niet op de hoogte.
Al meer dan een eeuw geleden is men o.a. in West Europa gestart met het importeren van bijen uit andere geografische streken. Hierdoor komt de raszuivere honingbij, die hier van oorsprong thuis hoort (Apis mellifera mellifera), bijna niet meer voor en zijn hier haast alle bijenvolken (die door de imker niet raszuiver is gehouden) nakomelingen van verschillende (Europese) geografische bijenrassen. Omdat volgens de erfelijkheidsleer de z.g. "heterosis effect" een rol kan spelen, waarbij niet kan worden uitgesloten dat onder invloed van dominante genen bijenvolken steeklustiger kunnen worden, is het de verantwoordelijkheid van alle imkers, om er met nadruk voor te zorgen, dat uitsluitend zachtaardige bijenvolken worden (na)geteeld. De meeste raszuivere bijen, waar in Nederland mee wordt geïmkerd behoren tot het Carinca ras, een oorspronkelijk zachtaardige bijenras uit de Balkan en de Buckfast ras, een hybride ras oorspronkelijk door een monnik, (broeder Adam) geteeld ras. 

Door de uitgangspunten van imkerij "de Biesbosch" is verantwoord imkeren een must en om die reden wordt bij imkerij "de Biesbosch" uitsluitend met zachtaardige bijen (Apis mellifera carnica), ook wel Carnica-bijen genoemd, geïmkerd. Hiertoe heeft de imkerij een eigen bevruchtingstation (gebied waar bijenkoninginnen met geselecteerde darren kunnen paren) in een gebied van Staatsbosbeheer, waar zachtaardige bijenkoninginnen worden bevrucht, t.b.v. jonge volken. De reden dat voor de carnica bij is gekozen, komt omdat eventuele mislukte nateelten zelden /nooit tot agressieve bijenvolken leidt.

Problemen in de bijenhouderij
Momenteel wordt de bijenhouderij wereldwijd geplaagd en worden de bijen in een aantal gevallen met uitsterven bedreigd. Importen van exotische bijenziekten en een verslechterende leefklimaat zijn de grootste bedreigingen voor de bijen. Eigenlijk hoort ook de honingbij thuis op de rode lijst van bedreigde diersoorten. Want gebleken is dat in grote delen van de wereld de honingbij zonder de hulp van imkers, niet meer kan overleven. Voor de Europese Unie (EU) geldt in ieder geval, dat de bij na het rund en het varken, het belangrijkste landbouwhuisdier in Europa is. Ca. 80% van alle gewassen is v.w.b. het voortbestaan afhankelijk van bestuiving door dieren. Hiervan neemt de honingbij een belangrijke plaats in. Ook ca. 80% van alle consumptiegewassen is afhankelijk van bestuiving door dieren en hierbij speelt alweer de honingbij een belangrijke rol.
Niet voor niets wordt door veel regeringen staatssteun verleend voor onderzoekingen om de problemen in de bijenhouderij de baas te worden. Maar van werkelijke steun voor de bijen en de imkers is tot heden toe niets gebleken. Met de komst van de houdige staatssecretaris (Henk Bleeker) lijkt de situatie nog erger dan het al was. En dat staat in geen verhouding met de economische waarde die de honingbij voor de agrarische sector, voor de natuur en de biodiversiteit vetegenwoordigt. Omdat het merendeel der imkers hobbymatig imkert, vindt men kennelijk nog steeds dat imkers hun eigen broek maar moeten ophouden, waardoor bijvoorbeeld in tegenstelling tot veel andere (beschaafde) naties, de Nederlandse imkers zelf hun onderwijs moeten organiseren en financieren.
Gelukkig zijn er ook burgers die het gevaar van uitstervende bijen onderkennen en die acties zijn gestart voor het behoud van de honingbij, zoals de actie
"stop de bijensterfte". Ook is het bemoedigend te noemen, dat eind 2010 de Europese commissie vindt dat er meer gedaan moet worden om de bijen vitaal te houden ( link ).

Bijengezondheidszorg
Mede vanwege de grote bijensterfte, is ondertussen (v.a. 2009) de grootste bijenhoudersvereniging in Nederland ( NBV) acties gestart om met nadruk de bijengezondheidszorg in imkerend Nederland te promoten en te professionaliseren. Hiertoe zijn door heel Nederland (in eigen beheer) cursussen georganiseerd, om de deskundigheid van imkers m.b.t. de bijengezondheidszorg sterk te verbeteren.

Drachtverbetering
Alle planten, struiken en bomen ("Het Groen"), die voor de voedselproductie van de bijen van belang zijn, wordt "Dracht" genoemd. Voor bijen zijn eigenlijk maar twee factoren van belang. T.w.: voldoende gevarieerd voedsel en een schoon leefmilieu. Deze beide factoren staan de laatste jaren sterk onder druk. Van regeringswege is men al gestart om verschillende biodiversiteitprojecten in Nederland te verbeteren, te teunen, of toe te passen. Maar ook verschillende organisaties w.o. Natuur en Milieu (link) en de NBV zijn acties gestart om de biodiversiteit te beschermen en/of te verbeteren. Al deze acties kunnen ook tot resultaat hebben, dat de leefwereld (biotoop) van de honingbijen verbeterd wordt.
Ook u kunt hier een bijdrage aan leveren, door in uw tuin bijenvriendelijk gewassen te planten. Voor informatie hier over klik hier!

Schrijf een reactie: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.

muhammed | Antwoord 13.05.2021 16:56

hoi bert de linken die er vernoemd zijn bestaan niet meer.

andre sureaard | Antwoord 12.12.2020 16:38

Prijslijst voor 2020
wat kost balcemien honing

Carla Verschoor | Antwoord 21.02.2018 14:07

Ik gebruik op dit moment bijenpollen, bij mijn voeding. Mijn vraag is; ik weet ongeveer hoe deze van de bij "afgenomen " worden is dit geen dierenmishandeling.

bert brakkee 22.02.2018 14:14

Ja, het zou dierenmishandeling kunnen zijn, afhankelijk waar en/of op commerciële schaal de pollen worden gewonnen. meer info via imkerij.de.biesbosch@planet.nl

jade | Antwoord 05.05.2012 13:25

van ei tot bij bij een dar hoeveel dagen duurt dat?

bert brakkee 06.05.2012 12:18

Jade, zou je me als je meer vragen hebt, dat via e-mail of telefoon willen stellen? Werkster ei->bij 21 dagen. Dar ei -> bij 24 dagen. Koningin ei-> bij 16 dage

vvv | Antwoord 04.03.2012 18:44

ik kan niet uit deze site opmaken of ik ook bij jullie een cursus kan volgen. graag respons

bert brakkee 06.05.2012 12:19

Graag uw mailadres of tel. nr aan mij doorgeven voor een antwoord

Harrie Schoofs | Antwoord 01.06.2011 00:59

Met Harrie Schoofs Bosscherkampweg 2 6093 NH Heythuysen Tel 0475492516 ik heb vanavond met U gebeld over Sloveense honiginnen ik zou graag 2 koniginnen bestelle

Mark | Antwoord 20.03.2011 08:13

ik vind de site leuk en leerzaam, de imkerwereld is fantastisch en heel erg hard nodig bijv. voor de honingbij

Bekijk alle reacties

Nieuwe reacties

31.05 | 12:16

kan u mij even bellen ivm bijen nest
06 27289164

...
27.05 | 11:17

Als u propolis tinctuur bedoelt, dan is het antwoord "JA".

...
26.05 | 12:40

Heeft u de druppels propolis

...
13.05 | 16:56

hoi bert de linken die er vernoemd zijn bestaan niet meer.

...
Je vindt deze pagina leuk